Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@phsport.dk.

Handelsvilkår

Købsaftale / bestilling:
Der er ikke indgået en bindende købsaftale med POUL HOLM SPORT APS, før du har modtaget en ordrebekræftelse fra POUL HOLM SPORT APS. POUL HOLM SPORT APS forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er erlagt. POUL HOLM SPORT APS gemmer en kopi af ordrebekræftelsen efter den er fremsendt til kunden.
Pengene hæves på dit betalingskort, så snart varen afsendes
Priser:
Der tages forbehold for prisstigninger, valutaændringer, force majure, leveringssvigt, afgiftsændringer, udsolgte varer og trykfejl. Alle priser er i danske kroner og er inklusive moms (25%) for privatkunder og eksklusive moms for erhverskunder, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende for Danmark, Færøerne og Grønland. Vi forbeholder os ret til at ændre priserne uden forudgående varsel. Fragt indenfor (Syd)Danmarks grænse, kr. 49,-. Undtaget fra det generelle fragtgebyr er alle varer i kategorien 'Motionsredskaber' plus trærib m/14 lister (T178), boksesæk (T801), Pro Fodboldspil (U150), Airhockey maxi 7 (U217)samt bordtennisbordene H505 og H5051.
Levering:
Forventet leveringstid i Danmark 1-3 dage. Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos POUL HOLM SPORT APS´s grossister.
Afbestilling:
Ønsker du at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør det som udgangspunkt ske ved at fremsende en e-mail til info@phsport.dk med emnet "Afbestilling ". Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå. Har du modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten "Afbestilling" indsat i emnetekst. Afbestilling bør ske inden kl. 16.00 samme dag som bestillingen er foretaget.
Reklamationsret:
Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos POUL HOLM SPORT APS (ikke at sammenligne med garati - Se køberegler) . Er der yderligere reklamationsret eller garanti, vil det fremgå særskilt af fakturaen. Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted.
Skade på produktet som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er (forståligt nok) ikke dækket af reklamationsretten.
Er du i tvivl:
Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler POUL HOLM SPORT APS, at du retter henvendelse til info@phsport.dk eller på telefon 4615 2400.
Reklamationsret:
Reklamationsretten er kundens ret til, at reklamere over en vare, der har fejl eller mangler, som var til stede da varen blev solgt. Kunden har to år til, at finde fejl eller mangler på varen, som beviseligt er sælgerens ansvar. Bevisbyrden ligger de første 6 måneder hos forhandleren, de efterfølgende 1½ år ligger hos kunden. Reklamationsretten er kundens lovfæstede ret.
Garanti:
Garanti er en særlig aftale, der indgås mellem køber og sælger. Hvis kunden og sælgeren enes om, at der skal være en garanti på to år for en vare, så kan kunden i denne periode klage over alle typer af fejl og mangler. Det er i dette tilfælde sælgers ansvar at bevise, at fejlen skyldes mislighold fra kundens side. Garanti er ikke kundens lovfæstede ret.
Rimelig tid:
I den nye købelov har forbrugeren altid to måneder til at reagere efter, at en fejl eller mangel ved en vare er opdaget. Man betragter således reklamationer inden for 2 måneder, som værende inden rimelig tid og dermed i overensstemmelse med loven. Reklamation kan godt foretages senere end to måneder og stadig være i rimelig tid, men det må antages at høre til sjældenhederne.
Formodningsreglen
Den sidste væsentlige ændring af købeloven, er den såkaldte formodningsregel, der betyder, at inden for de første seks måneder efter et køb formodes det, at fejlen var til stede ved købet. Rent praktisk betyder reglen, at forbrugerne sikres en lempeligere bevisbyrde inden for de første seks måneder og medfører, at forbrugeren indenfor de første 6 måneder har lettere ved at få varen ombyttet.
Den 14 dages fortrydelsesret
I forbrugerkøb hvor bestillingen af varer foretages via telefon eller Internettet har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetaler vi varens pris inklusive den tillagte fragt. For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til GLS eller anden fragtmand senest 14 dage efter modtagelsen. Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand, som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af ud POUL HOLM SPORT APS fra en mulig salgsværdi. Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen venligst returneres i original emballage. Manglende original emballage medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor du ud fra en vurdering foretaget af POUL HOLM SPORT APS, vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende original emballage m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes. Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren. POUL HOLM SPORT APS returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 12c.
Der er to måder hvorpå du kan returnere varen på: #1: Du kan nægte at modtage varen fra postvæsnet. - I denne sammenhæng beder vi Dem om, at gøre postvæsnet opmærksom på, at du ønsker at returnere varen til POUL HOLM SPORT APS.
#2: Du kan modtage varen fra postvæsnet og inden for de 14 dage, returnere varen til POUL HOLM SPORT APS. - I denne sammenhæng beder vi Dem vedlægge en kopi af fakturaen for de købte varer, som dokumentation for at den/de returnerede varer er købt hos POUL HOLM SPORT APS. POUL HOLM SPORT APS anbefaler, at varen returneres via GLS, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i GLSs system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til POUL HOLM SPORT APS. Yderligere har Du/kunden mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering ikke har fundet sted.